รอยแตกร้าว ซ่อมง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง!

รอยแตกร้าว ซ่อมง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง!

ปัญหาพื้นแตกร้าว ถือเป็นปัญหาหลัก ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ สำหรับคนมีบ้าน หรือ ตัวอาคาร สถานที่ ที่ได้ปรับแต่งพื้นที่ ด้วยการเทปูนทำพื้น และ ทุกครั้งเมื่อมีปัญหา รอยแตกร้าว” มักมีปัญหาอื่นตามมา ถ้าไม่รีบทำการ

แก้ไขโดยเร็ว จากปัญหาเล็กน้อย อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ขนาดใหญ่ในภายหลังได้ ดังนั้น การ ซ่อมรอยแตกร้าว หรือรอยร้าวคอนกรีต ที่ตรวจพบ จึงเป็นความจำเป็นเร่งด้วยที่ต้องแก้ไข และ ซ่อมแซมโดยเร็ว

ไปหาคำตอบว่า รอยแตกร้าว เกิดจากอะไร? และมีวิธีแก้ไขอย่างไร? ซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยตัวเองง่าย ๆ ไม่ง้อช่าง ทำได้อย่างไร? ไปดูกัน

รอยแตกร้าว ซ่อมง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ต้องง้อช่าง!

สาเหตุพื้นแตกร้าว เกิดจากอะไร?

การทำการ ซ่อมแซมรอยแตกร้าว รวมไปถึง การซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ที่ตรวจพบบนอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงการซ่อมพื้นปูน ขัดมัน คือ การมองหาสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาการแตกตัว ของชิ้นงานปูน จน

กลายเป็นปัญหาพื้นแตกร้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อสภาพโครงสร้างของตัวอาคาร รวมไปถึง ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้พักอาศัยที่อาจไปเดินสะดุด หรือ ล้มลงไปในพื้นที่ปูนแตกร้าว เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกายได้

สาเหตุที่พบเป็นประจำ ที่ก่อให้เกิดปัญหา รอยแตกร้าว ตามพื้น รวมไปถึง รอยร้าวคอนกรีต ตามตัวอาคาร หรือ ฝาผนัง มักเกิดจากสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

 

1. ความชื้น

ถือเป็นตัวการหลัก ที่ก่อให้เกิดปัญหาในงานปูน ทุกชนิด ความชื้นสะสมในชิ้นงานปูน ก่อให้เกิดปัญหาการขยับตัว เลื่อนตัว และ การขยาย หรือหดตัวของเนื้อปูน หรือซีเมนต์ ส่งผลต่อ แบบงานที่ใช้วาง เพื่อหล่อพื้นปูน เมื่อ

แบบเกิดการขยับ เนื่องจากการขยายตัว ของปูน ทำให้เกิดภาวะ พื้นแตกได้ง่าย โดยทั่วไป ช่างผู้ชำนาญงาน จะทำการตรวจสภาพพื้นที่ และ แบบสำหรับการหล่อ ก่อนการเริ่มงานทุกครั้ง แต่ถึงกระนั้น ความชื้นที่ทำให้พื้น

ปูนแตก มักเป็นปัญหาหลัก ที่พบเป็นประจำเสมอ

 

2. ปูนเปรี้ยว

ปัญหาหด หรือยุบตัว ของปูนซีเมนต์ ที่ก่อให้เกิดปัญหา พื้นแตกตามมา โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการผสมปูนที่เหลวจนเกินไป เมื่อทำการเทแล้ว ส่วนผสมที่หนักกว่า เช่น ทราย หรือกรวด จะตกตะกอนลงไปด้านล่าง เกิดภาวะ

ทางช่างที่เรียกว่า “ปูนเปรี้ยว” ทำให้พื้นที่ผิวหน้ามีเนื้อปูน มากเกินไป จนเกิดอาการแตกของพื้นปูนขึ้นมา รวมไปถึง พื้นปูนขัดมัน ก็มีปัญหาในรูปแบบนี้เช่นกัน

 

ซ่อมรอยแตกร้าว ทำได้อย่างไร?

แม้ว่าในทางช่าง ปัญหาพื้นแตกบางครั้ง ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ของตัวอาคาร หรือพื้นที่เทปูนทำพื้น แต่ความสวยงาม เรียบร้อย ของเนื้องานถูกลดทอนลง จากรอยแตกเหล่านี้ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นหน้างาน ระหว่างการ

ควบคุมการก่อสร้าง ก็สามารถแจ้ง ให้ช่างทำการแก้ไขได้ แต่ถ้าปัญหานี้ เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรับงานไปแล้ว ปัญหาพื้นปูนแตกร้าวเหล่านี้ สามารถทำการแก้ไขได้เอง โดยสามารถ แบ่งรูปแบบ การซ่อมแซมพื้นแตก

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ซ่อม รอยร้าวคอนกรีต และ ซ่อมพื้นปูนขัดมัน

 

วิธีซ่อมพื้นคอนกรีต

พื้นคอนกรีตที่เกิดการแตก หรือ มีรอยร้าวในจุดต่าง ๆ สามารถทำการซ่อมแซมได้ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

 

1. ตรวจสอบพื้นที่รอยแตก

ให้ตรวจสอบรอยแตก ของเนื้องานทั้งความกว้าง ความลึกของแผลพื้นแตก เพื่อประเมินว่า จะต้องใช้วัสดุในการซ่อมแซม รูปแบบใด โดยส่วนใหญ่ มักใช้น้ำยาประสาน หรือ ปูนผสมสำเร็จ ในการซ่อมแซม พื้นผิวที่เกิด

อาการแตก

 

2. ทำการปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมทำการซ่อมแซม

โดยการทำความสะอาด ให้พื้นที่ซ่อมแซม ปลอดจากวัสดุต่าง ๆ ที่จะทำให้ปูนขยายตัว และ ทำให้เกิดการขยับตัว จนพื้นแตกอีกครั้ง เช่น หิน ทราย หรือ วัสดุขนาดเล็กอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อ การยึดเกาะของปูน จัดการเซาะ

ร่อง เตรียมพื้นที่ ให้รองรับปูนสำหรับ การซ่อมแซมให้เรียบร้อย

 

3. ผสมปูนเพื่อการแก้ไข

โดยปูนที่นำมาใช้ เพื่องานแก้ไขพื้นแตก ต้องมีความเหลวพอสมควร เพื่อแทรกซึมเข้าไป ได้ทุกจุดของชิ้นงาน หรือเพื่อความสะดวก สามารถใช้ปูนผสมสำเร็จ น้ำยาหยอดรอยร้าวประเภท Self Levering อัดเข้าไปตามร่อง

ที่แตกจนเต็ม แล้วทำการฉาบ เก็บงานให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแก้ไขพื้นแตกด้วยตัวเอง

 

 

วิธีซ่อมพื้นปูนขัดมัน

 

สำหรับการซ่อมพื้นปูนขัดมัน ในกรณีเกิดปัญหารอยแตกร้าวของพื้นผิว อาจดูเหมือนเป็นงานที่ยากกว่าการซ่อมแซมพื้นผิวที่แตกร้าวทั่วไป เนื่องจากเกรงว่า เมื่อซ่อมแล้ว จะเกิดเป็นรอยด่างของพื้นผิวจากการใช้วัสดุที่ไม่

เหมือนกัน และไม่ชำนาญหรือทราบเทคนิคการขัดมัน เพื่อให้พื้นผิวเรียบเสมอกันดังเดิม มีวิธีการง่าย ๆ ที่สามารถ ซ่อมพื้นปูนขัดมัน ให้กลับมาสวยงามดังเดิม โดยมีขั้นตอนการแก้ไขเนื้องาน ดังนี้

 

1. ตรวจสอบเนื้องาน

 

การตรวจสอบเนื้องาน และการเตรียมพื้นที่สำหรับการเทปูน เพื่อการแก้ไข ให้ทำในรูปแบบเดียวกับการเตรียมการ เพื่อการซ่อมพื้นปูนแตกทั่วไป ทั้งการทำความสะอาด การเซาะร่อง เพื่อให้เนื้อปูนยึดเข้ากับชิ้นงานได้ดี

 

2. ใช้ปูนสำเร็จรูป

 

ที่มาในรูปแบบของน้ำยาหยอดรอยร้าว เพราะมีความสะดวกในการหยอด และทำความสะอาด ไม่ทิ้งคราบบนเนื้องานมากจนแก้ไขลำบาก หยอดลงพื้นที่รอยแตกบนพื้นปูนขัดมันให้เต็มพื้นที่

 

3. ปาดปูนให้เรียบ

 

ตรวจสอบการยุบตัวของเนื้อปูน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยใช้เกรียง และฟองน้ำเช็ดคราบปูนที่เลาะออกมาจากรอยแตก จนมองดูชิ้นงานเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ปูนยาแนวเก็บงาน แล้วทำการขัดน้ำด้วยฟองน้ำให้

เรียบร้อย เพียงเท่านี้ งานพื้นปูนขัดที่ได้รับการซ่อมแซม ก็กลายเป็นเนื้องานชิ้นเดียวกันกับงานเดิมก่อนหน้า

 

 

วัสดุที่ใช้ในการซ่อม รอยแตกร้าว

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาพื้นแตก รอยร้าวคอนกรีต รวมไปถึงการซ่อมพื้นปูนขัดมัน ต้องมีอุปกรณ์ประจำในการทำงาน ดังนี้

 

  • แปรงทองเหลือง ไว้สำหรับขัดเนื้องานให้เรียบ เพราะโดยทั่วไป แผลพื้นแตกมันไม่เรียบเสมอกัน การเทปูนแก้ไขในการแก้ปัญหาพื้นแตก โดยไม่เตรียมพื้นที่ ทำให้ปูนไม่สามารถยึดเกาะ และทำให้เกิดปัญหารอยแตกใหม่ได้
  • เกรียงปาดปูน ใช้สำหรับการฉาบ เก็บงานเนื้อปูนให้เรียบร้อย รวมไปถึงการอัดเนื้อปูนเข้าไปในชิ้นงาน เกรียง ทำหน้าที่จัดการตกแต่งเนื้องานให้เรียบร้อยก่อนการแก้ไข และเก็บงานในขั้นตอนสุดท้าย
  • ฟองน้ำ สำหรับการเช็ดทำความสะอาดเนื้อปูนที่ล้นออกมาระหว่างการซ่อมพื้นแตก เพราะถ้าไม่รีบเช็ดทำความสะอาด ปูนจะกลายเป็นคราบฝังแน่น ทำให้ชิ้นงานขรุขระไม่เรียบสวย และอาจเป็นจุดสะดุดได้

 

ข้อควรระวังในการดูแลรักษาพื้นแตก

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าว คือ ความชื้นของปูนที่ใช้แก้ไขงาน ควรเน้นประเภทปูนที่มีความแห้งเร็ว เพราะสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานได้ไว สามารถแก้ปัญหา หรือเพิ่มเนื้อปูนได้ทัน

ท่วงที อีกทั้งส่วนผสมของปูนต้องเรียบลื่นแทรกซึมเข้าพื้นผิวได้ดี เพราะการมีโพรงอากาศในชิ้นงาน จะทำให้เกิดปัญหารอยแตกใหม่ตามมาอีกได้

 

การซ่อมแซมพื้นแตก รอยร้าวคอนกรีต รวมไปถึงการ ซ่อมพื้นปูนขัดมัน ไม่ได้เป็นงานที่ยากเกินไป สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ การแต่งพื้นที่รับปูนหล่อที่

ต้องเรียบเนียน ไร้ซึ่งวัสดุใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการแตกรอบใหม่ รวมไปถึงปูนที่ใช้ที่สามารถเซ็ตตัวได้อย่างรวดเร็ว เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะพบเจอพื้นแตกครั้งไหน ๆ ก็สามารถรับมือได้ตลอดเวลา

 

ปัญหาพื้นแตก พื้นร้าว สามารถทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ การเตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนการซ่อมแซมแก้ไข ทั้งในส่วนของพื้นคอนกรีต และการซ่อมพื้นปูนขัดมัน โดยไม่จำเป็นต้อง

พึ่งพาช่าง เป็นการลดเวลาการมองหาช่าง การประหยัดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคงานช่างปูน เบื้องต้น ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและปฏิบัติได้เอง ก่อนที่ปัญหาพื้นแตก

จะลุกลามมากไปกว่านี้

 

ออกแบบบริเวณบ้าน

supervendace87

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น