ทำความรู้จักระบบ HVAC ในโรงงาน คืออะไร?

ทำความรู้จักระบบ HVAC ในโรงงาน คืออะไร?

หลายคนอาจ จะเคย ได้ยินคำว่า “HVAC”  หรือที่ เรียกกันว่า ระบบปรับสภาวะอากาศ เป็น ระบบความร้อน ความเย็น และ การระบายอากา ศ โดยเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่กว่าการติดตั้งแอร์บ้านทั่วไป ทำให้มี

ศักยภาพในการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ระบบนี้ จึงเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บ้านตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ไปจนถึง อาคารอุตสาหกรรม ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น เพื่อ

การผลิตสินค้า

 

ในบทความนี้ จะพาทุกคนไป รู้จัก กับระบบHVAC System กันว่าคืออะไร? และใช้งานอย่างไรบ้าง ? ไปดูกัน

 

HVAC System คือ อะไร?

 

HVAC คือ ระบบปรับสภาวะอากาศ ซึ่งจะจัดการ อากาศ เพื่อ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และ การกระจายอากาศ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ สำหรับพื้นที่นั้น ๆ ประกอบไปด้วย H-heating (การทำความร้อน),

V-Ventilation (การระบายอากาศ) และ AC-Air conditioning (การปรับอากาศ)

 

โดย โครงสร้าง ของHVAC ทั้งระบบระบายอากาศ ความร้อน และ เครื่องปรับอากาศ จะทำงานควบคู่ กันตลอดเวลา เพื่อ ประสิทธิภาพในการจัดการอากาศ หลักการกลศาสตร์ทางวิศวกรรม ระบบนี้ จึงเหมาะสม กับสถาน

ที่สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องสำอาง ในระบบปิด ที่มีลักษณะซับซ้อน หรือ ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นอย่างเคร่งครัด

 

ซึ่งทาง AT-ZE ได้นำระบบปรับสภาวะอากาศแบบHVAC มาใช้ภายในห้อง Clean Room เพื่อให้การ ดำเนินการผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา มีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยออกแบบภายใต้

มาตรฐานสากล GMP/PICs ซึ่งมีข้อกำหนดประกอบด้วย

 

-การควบคุม อุณหภูมิ ระหว่างการผลิต ให้อยู่ระหว่าง 22+2 องศา

-ควบคุม ความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศ (Relative Humidity) ให้อยู่ ระหว่าง 50 ± 10 % RH ตลอดเวลา ที่ทำการผลิต

-อากาศต้องหมุนเวียน ผ่านฟิลเตอร์ตัวกรอง ที่มีความละเอียดสูง ระดับ HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter)

-มีอัตราการ เปลี่ยนของอากาศ (Air Change) ไม่ต่ำกว่า 25

-ควบคุมปริมาณ ฝุ่นผงในอากาศ เทียบเท่ากับ Cleanliness Class 100,000

-มีการเก็บตัวอย่างอากาศ ในห้องผลิต มาตรวจวิเคราะห์ เป็นประจำ

ระบบHVAC ทำงานอย่างไร?

หน้าที่ ของระบบ HVAC มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้คุณภาพอากาศ ภายในอาคาร ที่ควบคุมได้ และ เกิดความเย็นสบาย ระบบทำความร้อน และ ปรับอากาศ มักจะเป็น ระบบที่ซับซ้อน และ กว้างขวาง

ที่สุดระบบหนึ่ง ในบ้าน เมื่อระบบหยุดทำงาน ผู้อยู่อาศัย หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จะรับรู้ทันที ระบบ HVACประกอบด้วย 9 ส่วนประกอบหลัก คือ

  • ระบบหมุนเวียนอากาศย้อนกลับ 

การส่งคืน อากาศย้อนกลับ (Return) เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบ ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้น ของ วงจรการระบายอากาศ การส่งคืนนี้ จะดูดอากาศ ผ่านตัวกรอง (Filter) แล้ว ส่งผ่านไปยังระบบหลัก

ดังนั้น ผู้ดูแลระบบ HVACจึงจำเป็น ต้องให้ความสำคัญ และ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่า ได้ทำความสะอาดฝุ่น ที่ตกค้าง ใน ระบบส่งคืนเป็นประจำ เนื่องจากเศษฝุ่น สามารถ เกาะติดตัวกรอง ได้อย่างง่ายดาย ส่งผลเสียต่อ

อุปกรณ์ และ ระบบโดยรวม

  • ตัวกรอง

ตัวกรอง คือ ส่วน ที่สอง ของระบบหมุนเวียนอากาศ ย้อนกลับ เป็นส่วนที่ อากาศไหลผ่าน ผู้ดูแลระบบ HVACจำเป็นต้อง เปลี่ยนตัวกรอง เป็นประจำ ห้ามลืม เพื่อ ให้ระบบกรอง อยู่ในสภาพดี ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

สูงสุด

  • ช่องระบายอากาศเสีย

อีกส่วนหนึ่ง ของระบบ คือ ช่องระบายอากาศที่เกิดจาก ระบบ และ ถูกขับออก ผู้ดูแลระบบ จะต้องตรวจสอบ ปล่องไฟ หรือ ปล่องระบายอากาศทุกปี และ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพ หน้างานหากจำเป็น

  • ท่อ

ท่อ เป็นช่องทางที่ อากาศร้อน หรือ เย็นไหลผ่าน จึงควร ทำความสะอาด ท่อทุก  ๆ 2-5 ปี เพื่อ ให้ทุกอย่าง อยู่ในสภาพที่ดี ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • องค์ประกอบไฟฟ้า

ส่วนนี้ ในระบบ อาจเป็นส่วน ที่ซับซ้อน กว่าส่วนอื่น เล็กน้อย ปัญหามักเกิดขึ้น ที่นี่ก่อน ในกรณีที่ผู้ดูแล ระบบ HVAC ตรวจพบ การทำงาน บางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ ทริปเบรกเกอร์ หรือ แบตเตอรี่ในเทอร์โมสตัท

ของคุณด้วย

  • ยูนิตภายนอก 

นี่อาจ เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบ ที่หลายคน นึกถึง เมื่อพูดถึงระบบ HVAC ยูนิตภายนอกอาคาร มีพัดลม ซึ่งทำให้เกิดการ ไหลของอากาศ ควรดูแลรักษา ยูนิตภายนอก ให้ปราศจากเศษซาก และ เศษพืช เพราะอาจทำให้เกิด

ปัญหาร้ายแรง ได้หากเศษซากเหล่านี้ ถูกดูดเข้าไปในพัดลม

  • คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ มีหน้าที่ เปลี่ยนสารทำความเย็น จากแก๊สเป็นของเหลว และ ส่งไปยังคอยล์เย็น ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ง ของยูนิตภายนอก ถ้าผู้ดูแลระบบ HVACตรวจพบ ว่า มีบางอย่าง ทำงานไม่ถูกต้อง อย่าลืมตรวจสอบ การ

ทำงาน และ ความที่ผิดปกติของ คอมเพรสเซอร์ ซึ่งมัก เป็นสาเหตุ หรือ ต้นเหตุ ที่ทำให้จุดอื่น ๆ เกิดความเสียหายได้

  • คอยส์

โดยปกติ แล้ว คอยส์(Coil) จะเป็น อีกส่วนหนึ่ง ของ ยูนิตภายนอก คอยล์จะทำให้ อากาศเย็นลง ขณะที่มันไหลผ่าน ด้วยความช่วยเหลือ เล็กน้อยจาก สารทำความเย็น ผู้ดูแล จึงควรตรวจสอบ คอยส์ ทุกปีหากมี น้ำแข็ง

เกาะค้าง อาจต้องตรวจสอบ ตัวกรอง หรือ ระดับ สารทำความเย็น

  • โบลเวอร์

เครื่องเป่าลม ดึงอากาศร้อน ผ่านส่วนหลักของ ตัวเครื่อง ยิ่งอากาศเคลื่อนผ่าน ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไร ระบบโดยรวม อื่น ๆ ก็จะยิ่งลดความเสียหาย ในจุดอื่น ๆ ไปด้วย

สิ่งที่รวมอยู่ในระบบ HVAC มีอะไรบ้าง?

ตอนนี้ เราเข้าใจแล้วว่า HVAC ย่อมาจาก อะไร และ ทำงานอย่างไรบ้าง แต่เรา ควรจะทำความเข้าใจ เพิ่มเติม อีก 3 ส่วนประกอบสำคัญ ที่อยู่ในระบบด้วย นั่นคือ

-ความร้อน มักจะ หมายถึง เตาเผา หรือหม้อไอน้ำ รวมถึง ระบบท่อสำหรับของเหลว ที่นำความร้อน หรือ ช่องสำหรับเดินระบบท่อ หากเป็นระบบ forced air system

-การระบายอากาศ มีทั้งเป็น แบบธรรมชาติ หรือแบบบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ระบบแบบบังคับสำหรับการฟอกอากาศ

-เครื่องปรับอากาศ เป็นส่วน ที่ตรงกันข้าม กับระบบทำความร้อน จุดที่น่าสนใจหลัก คือ การกำจัดความร้อน ที่มีอยู่ ออกจากภายในบ้านนั่นเอง

ความแตกต่างระหว่าง HVAC กับเครื่องปรับอากาศ

 

ความแตกต่างระหว่าง HVAC กับเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ เป็นส่วนสุดท้าย ของHVAC แต่มักใช้ แทนกันได้ ในการอ้างอิง ถึงอุปกรณ์ทำความร้อน หรือ ความเย็นทุกประเภทในบ้าน เราถือว่า HVAC เป็นคำศัพท์ ที่ครอบคลุมทั้งระบบ ส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็น

เพียงชิ้นส่วนเดียว ของระบบนี้

 

 ระบบ HVAC มีอายุการใช้งานกี่ปี

เมื่อ เข้าใจแล้วว่า ระบบ HVAC ประกอบด้วยอะไรบ้าง อาจสงสัยว่าระบบใหม่ จะอยู่ได้นานแค่ไหน หรือ มีอายุการทำงานแค่ไหน คำตอบของคำถามนี้ คือ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ที่ใช้ว่าระบบ จะอยู่ได้นานแค่ไหน มีการบำรุง

รักษา หรือ ดูแล อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ ซึ่งหากผู้ดูแล หรือ ผู้ใช้งานมีการปฎิบัติตาม คำแนะนำ ในการบำรุงรักษาประจำปี อุปกรณ์จะใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นานหลายปี

 

การที่เลือก ระบบปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับ การใช้งาน เป็นทางเลือกของการ ช่วยประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะ ในอาคารที่มีขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงงาน ที่ต้องการ ควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะสม สำหรับ

รักษามาตรฐานการผลิต ระบบปรับ สภาวะอากาศ HVACตอบ โจทย์กว่า ที่นอกจากเรื่องการ ปรับอากาศ ยังช่วยใน การรักษาอุณหภูมิ ภายในอาคาร ให้คงที่ ไปจนถึง ระบบกำจัดความชื้น ที่จะก่อให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ

ตามมาภายหลัง ได้อีกด้วย

 

ออกแบบบริเวณบ้าน

supervendace87

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น